Hắt xì hơi, hay hắt xì, hắt hơi, còn gọi là nhảy mũi trong dân gian cũng giống như việc máy mắt, đều mang một dự báo hoặc điềm báo nào đó sắp xảy đến! Do đó, những điều này thường gây thắc mắc cho…