Không ít anh em mơ thấy ba ba ngày hôm sau liền làm cho mình con lô con đề tương ứng, trúng đậm bạch thủ, thậm chí đổ đời thật còn hơn cả mơ. Mơ thấy ba ba thì đó cũng là những điềm báo…