Mơ thấy bọ cạp là một điềm báo trong tương lai của bạn, một điều gì đó lớn lao sẽ xảy đến. Đây là điềm tốt hay xấu? Và đây là điềm để đánh một con lô nào đây? Tất cả sẽ được giải thích…