Virus Corona là gì? Corona hay Coronavirus là virus mới, có bộ gen giống ít nhất 70% với SARS được đặt tên theo nguồn gốc từ tiếng Latin vì các gai giống như vương miện nhô ra khỏi bề mặt của nó. Cái tên Corona…