Mỗi ngày nạp 500K thắng 500K sẽ nhiều tiền hơn là một ngày chơi đến 1 triệu nhưng thua mất 500K. Nhưng một cái lỳ do càng thua càng chơi nhiều sẽ khiến cho bạn mất nốt 500K còn lại trong ngày. Và hiển nhiên…