Mơ thấy mưa đánh con gì? Giấc mơ đó có ý nghĩa gì? Là 2 câu hỏi được đặt ra khá nhiều khi ai đó gặp giấc mơ này. Admin chắc chắn với bạn luôn là ngay hôm sau sẽ có người đánh con gì…