Hắt xì hơi, hắt hơi hay nhảy mũi là một hiện tượng bình thường của cơ thể. Tuy nhiên, đột nhiên bạn lại cứ hắt hơi, nhảy mũi liên tục thì phải chăng là có vấn đề gì đó? Phải chăng mang một điềm báo…