Ai lại đi đánh lô gan bao giờ? Nhiều người tự hỏi lắm! Vì thật sự sao không đánh con nào hay “nổ” để chơi mà lại phải đi đánh lo gan làm gì? Cũng nhiều người thắc mắc lắm! Tuy nhiên, KUBET nhận ra…