Đầu năm 2020, tình hình kinh tế – chính trị – xã hội các quốc gia có nhiều biến động, đặc biệt là đại dịch Corona hoành hành khắp nơi. Người bệnh thì không biết né virus đường nao, trong khi đó thì “Người nông…