Người yêu cũ, người yêu mới có thể không hiểu, nhưng đã chơi kèo thì phải đọc hiểu được kèo. Nếu bạn éo hiểu thì bạn éo thắng – một quy tắc 1-1 mà con bạc nào cũng thuộc hơn ngày kinh của bồ nó…